Καλλιτεχνικό Camp Καλοκαίρι 2018 Μανδραγόρας 32Β Χώρος Τέχνης